Projekt Les ve škole - Heřmánek v lese

Pro poznávání přírodního prostředí je pro nás zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také venku v přírodě. Nejlépe pomocí pozorování a prožitků a vlastních objevů.

Projekt Les ve škole - Heřmánek v lese

LES VE ŠKOLE - ŠKOLA V LESE

 

Naše škola je zpojena do  programu Les ve škole chceme, aby děti považovaly les za bezpečné a zajímavé místo, a chceme také, aby učení v lese bylo pro děti přirozeným objevování přírody a život přírody patřil k normálnímu životu. Připojili jsme se k programu Tereza, vzdělávací organizace - Les ve škole a najdete nás v mapě podobných škol

Objevování přírody a objevitelské vyučování je plné podnětů, které mohou zkoumat všemi smysly. 
Poznávají tak na vlastní kůži stromy, byliny, houby, živočichy našeho nejrozšířenějšího ekosystému a jejich vzájemnou propojenost.
Dívají se na les také jako na místo s vlastní historií.
Ze svých zkušeností pak mohou samy vyhodnotit, co je dobré pro les dělat.

Aby se tohle všechno mohlo stát, snažíme se k učení v lese učitele motivovat a usnadnit jim kousek cesty.

V ŠVP Heřmánek je umožen obsah výuky přírodopisu, pracovní výchovy a také prvovědy.

 

Kdy a kde se škola v lese uplatňuje v Heřmánku:

- každou hlavní přestávku 20 minut na školní zahradě

- v hodinách prvouky a přírodopisu

- v hodinách pracovní výchovy - od září do října a od dubna do června

- ve školní družině

-  aktivity na školním dvoře

- aktivity na školní zahradě (Kobylisy (pro 1. i 2. stupeň)

- aktivity na školní zahradě u Satalické obory

- aktivity v lese v Kobylisích

- ZOO Praha

- v Národním muzeu

- v Botanických zahradách v Praze

- u školních zvířátek (v současné době želvy, užovka a rybičky)

- ve školních bylinných zahradách

 

Prospíváme fyzickému zdraví žáků

Když jdete s žáky ve výuce ven, podporujete jejich zdraví. Předcházíte obezitě žáků, podporujete jejich kondici a rozvíjíte jejich pohybové schopnosti

Prospíváme psychickému zdraví žáků

Pohyb, hra a učení venku prospívá psychickému zdraví a pomáhá překonávat stres. Pohyb na čerstvém vzduchu zahání chmurné myšlenky

Podporujeme vzájemné vztahy

Čas trávený venku umožňuje žákům poznat se mezi sebou i jinak než ve třídě. Vzájemně sdílí zážitky z přírody a mohou se bavit i o něčem jiném, než o škole. Zeleň snižuje stres a tak působí jako katalyzátor zdravého sociálního chování

Pěstujeme v žácích kreativitu

Venkovní prostředí je plné inspirace, vybízí ke kreativním hrám a podporuje fantazii. Pobyt venku v dětech vzbuzuje větší představivost, na kterou zároveň mají dostatek prostoru

Podporujeme jejich schopnost učit se a soustředit

Díky pohybu venku budou žáci soustředěnější a pozornější. Poznatky, které získají v přírodě a vlastní zkušeností, jsou pro žáky snáze zapamatovatelné. Kvalitně připravené učení venku bude žáky více bavit – a proto jim také lépe půjde :-)

 

Aktivity:

 

Les všemi smysly (1. ročník)

Jak voní les? A jak chutná? Les zkoumáme očima, můžeme ho poslouchat, ochutnat, ohmatat i přivonět si k němu. ...

Lexikon lesních skřítků (2. ročník)

Domácí skřítci našli starý lexikon s chybějícími stránkami, který je kouzlem přenesl do lesa. Žáci ...

Tajemství vody v lese (3. ročník)

Les se ocitl v úzkých. Vzali si jej na mušku Vodomorové, bytosti, které pasou po vodě a dokážou ji vysát do ...

Lesní rovnováha (4. ročník)

Na Zemi kdysi žili bájní Stromovousové, stvořitelé lesa. Po nějaké době chtěli zjistit, jak se jejich lesům ...

Pod nebem Země (5. ročník)

Tématem nové učebnice pro pátý ročník jsou podoby lesa a jeho obyvatel v různých podmínkách. Planeta Země ...

Proč do lesa (6. ročník)

Co nás v lese baví? A čeho se obáváme? Roční plán pro šestý ročník dá odpověď na to, jak si poradit s ...

Mapování divočiny (7. ročník)

Jak je propojený ekosystém a co ovlivňuje jeho různorodost? Kde les bere energii? Pro porozumění lesu je ...

Svět různýma očima (8. a 9. ročník)

Jak se domluvit, když si každý přeje něco jiného? Kdo koho potřebuje - les nás nebo my les? Osmáci a ...

Web školy

 

Školní blog

Kroužky