Projekty

Historická bádání a objevování v květnu a červnu

Seznam akcí pro školu a jednotlivé třídy, které obsahují historická bádání 

Projekt Les ve škole - Heřmánek v lese

Pro poznávání přírodního prostředí je pro nás zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také venku v přírodě. Nejlépe pomocí pozorování a prožitků a vlastních objevů.

Škola v přírodě - Poklad na ostrově

Škola v přírodě se koná opět v Herlíkovicích a tématem školy v přírodě je Poklad na ostrově 

Objevitelské a badatelské předměty květen a červen

Příprava projektů a veřejných prezentací z dějepisu, zeměpisu, přírodpopisu a fyziko-chemie. 

Prezentace proběhne v měsíci červnu, v termínu  .............................

Na prezentaci jsou velmi vřele zváni všichni rodiče žáků, kteří prezentují, ale i široká veřejnost. 

Web školy

 

Školní blog

Kroužky